การแกะสลัก

photo19.jpg

เป้นภาพการแกะสลัก ไม้ด้วย CNC

Copy Right www.108cnc.com