ที่ทับกระดาษที่เป็นหิน

photo16.jpg

ที่ทับกระดาษที่เป็นหิน มีการสลักลาย

Copy Right www.108laser.com