น้ําหมึก sublimation
น้ําหมึก sublimation
เครื่องสกรีนเสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4