หมึก PIAMENT
หมึก PIAMENT
เครื่องสกรีนเสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4