เครื่องปริ้นผ้ากระสอบ
เครื่องปริ้นผ้ากระสอบ
เครื่องสกรีนเสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4