เครื่องปริ้นฟิล์ม
เครื่องปริ้นฟิล์ม
เครื่องสกรีนเสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4