เครื่องปริ้นฮีตทรานเฟอร์
เครื่องปริ้นฮีตทรานเฟอร์
เครื่องสกรีนเสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4