เครื่องปริ้นเสื้อกลุ่ม
เครื่องปริ้นเสื้อกลุ่ม
เครื่องสกรีนเสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4