เครื่องปริ้นเสื้อกีฬา
เครื่องปริ้นเสื้อกีฬา
เครื่องสกรีนเสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4