เครื่องปริ้นเสื้อยืดเอสี่
เครื่องปริ้นเสื้อยืดเอสี่
เครื่องสกรีนเสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4