เครื่องปริ้นแผ่นไม้
เครื่องปริ้นแผ่นไม้
เครื่องสกรีนเสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4