เครื่องพิมพ์ CANVAS
เครื่องพิมพ์ CANVAS
เครื่องสกรีนเสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4