เครื่องพิมพ์ TEXTILE
เครื่องพิมพ์ TEXTILE
เครื่องสกรีนเสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4