เครื่องพิมพ์ฟิล์ม
เครื่องพิมพ์ฟิล์ม
เครื่องสกรีนเสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4