เครื่องพิมพ์เท็กไทล์
เครื่องพิมพ์เท็กไทล์
เครื่องสกรีนเสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4