เครื่องพิมพ์เสื้อกลุ่ม
เครื่องพิมพ์เสื้อกลุ่ม
เครื่องสกรีนเสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4