เครื่องพิมพ์เสื้อยืดเอสี่
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดเอสี่
เครื่องสกรีนเสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4