เครื่องพิมพ์แผ่นไม้
เครื่องพิมพ์แผ่นไม้
เครื่องสกรีนเสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4