เครื่องสกรีนเท็กไทล์
เครื่องสกรีนเท็กไทล์
เครื่องสกรีนเสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4