เครื่องสกรีนเสื้อยืดหมึกขาว
เครื่องสกรีนเสื้อยืดหมึกขาว
เครื่องสกรีนเสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4