เครื่องสกรีนเสื้อเซิ้ต
เครื่องสกรีนเสื้อเซิ้ต
เครื่องสกรีนเสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4