เครื่องสกรีนไม้
เครื่องสกรีนไม้
เครื่องสกรีนเสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4