ทรานเฟอร์ลงบนเสื้อยืด
ทรานเฟอร์ลงบนเสื้อยืด
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4