พิมพ์ฮีตทรานเฟอร์
พิมพ์ฮีตทรานเฟอร์
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4