หมึกซับลิเมชั่น
หมึกซับลิเมชั่น
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4