หมึกพิมพ์เสื้อ
หมึกพิมพ์เสื้อ
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4