หมึกเท็กไทล์
หมึกเท็กไทล์
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4