เครื่องปริ้น T-SHIRT
เครื่องปริ้น T-SHIRT
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4