เครื่องปริ้นบล็อคสกรีน
เครื่องปริ้นบล็อคสกรีน
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4