เครื่องปริ้นผ้าเช็ดหน้า
เครื่องปริ้นผ้าเช็ดหน้า
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4