เครื่องปริ้นเสื้อสีเข้ม
เครื่องปริ้นเสื้อสีเข้ม
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4