เครื่องปริ้นแขนเสื้อ
เครื่องปริ้นแขนเสื้อ
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4