เครื่องพิมพ์เสื้อยืด A3
เครื่องพิมพ์เสื้อยืด A3
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4