เครื่องสกรีนเสื้อกีฬา
เครื่องสกรีนเสื้อกีฬา
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4