พรีทรีทเม้นท์ผ้าสีอ่อน
พรีทรีทเม้นท์ผ้าสีอ่อน
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4