พิมพ์ผ้า direct to garment
พิมพ์ผ้า direct to garment
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4