เครื่อง สกรีน เสื้อ ยืด มือ สอง
เครื่อง สกรีน เสื้อ ยืด มือ สอง
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4