เครื่องปริ้น CANVAS
เครื่องปริ้น CANVAS
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4