เครื่องปริ้น TEXTILE
เครื่องปริ้น TEXTILE
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4