เครื่องปริ้นผ้ากีฬา
เครื่องปริ้นผ้ากีฬา
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4