เครื่องปริ้นผ้าดิบ
เครื่องปริ้นผ้าดิบ
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4