เครื่องปริ้นฮีตทรานเฟอร์
เครื่องปริ้นฮีตทรานเฟอร์
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4