เครื่องปริ้นเสื้อกล้าม
เครื่องปริ้นเสื้อกล้าม
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4