เครื่องปริ้นเสื้อตามสั่ง
เครื่องปริ้นเสื้อตามสั่ง
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4