เครื่องปริ้นเสื้อยืดมือสอง
เครื่องปริ้นเสื้อยืดมือสอง
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4