เครื่องปริ้นเสื้อยืดเอสาม
เครื่องปริ้นเสื้อยืดเอสาม
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4