เครื่องพิมพ์ผ้า TC
เครื่องพิมพ์ผ้า TC
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4