เครื่องพิมพ์เสื้อ mtx2
เครื่องพิมพ์เสื้อ mtx2
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4