เครื่องสกรีน TSHIRT
เครื่องสกรีน TSHIRT
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4