เครื่องสกรีนเสื้อกลุ่ม
เครื่องสกรีนเสื้อกลุ่ม
เครื่องพิมพ์เสื้อยืดสีเข้ม สีอ่อน DTG ขนาด A4